ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

Elektripaigaldiste käit on lihtsalt öeldes elektriseadmete hooldus ja seeläbi rikete ennetamine.

Käidu teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel on seadusest tulenev käidu kohustus. Tihtipeale ei ole otstarbekas palgata selleks oma elektripersonali ning on soodsam ja paindlikum leida käidukorraldaja väljastpoolt.

Elektripaigaldise omanikul on kohustus määrata käidukorraldaja muuhulgas:

Drawing (1)    madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri
(muuhulgas suuremad kortermajad ja teised suuremad hooned)

Drawing (1)    kõrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata


Käidukorralduse teenuse raames pakume järgmist:

Drawing (1)    käidukorralduskava koostamine

Drawing (1)    käidukorralduskava jälgimine, sealhulgas regulaarne elektripaigaldiste kontroll

Drawing (1)    väiksemate puuduste leidmisel nende kõrvaldamine ja seeläbi rikete ennetamine

Drawing (1)    suuremate puuduste korral omaniku teavitamine ja kokkuleppel ka nende kõrvaldamine.

elektrikilp-rikkevoolukaitse-lekkevoolukaitse

RikentEL OÜ-l on täidetud kõik elektripaigaldiste käidu teenuse pakkumiseks vajalikud tingimused, muuhulgas töödejuht, kellel on A-klassi pädevustunnistus (Riho Tauts). Kõigi vajalike tööde käigus juhindume standardist EVS-EN 50110-1.

Lisainfo Riigi Teatajast: määrus nr. 74 ja määrus nr. 86. Lisaks saab kiiret infot Tehnilise Järelvalve Ameti juhendist